ruter7.no

Kortspill for Nordmenn

Kortspill i Norge

Populære kortspill i Norge

Nordmenn elsker å spille kort og det er mange spill å velge mellom. Noen spill kan man satse penger på, mens andre er bare for moro skyld. De fleste kjenner til kortspill hvor man spiller om penger, men det er mange spennende mer og mindre kjente andre varianter. Her er en liten oversikt med en blanding av både kjente og mindre kjente kortspill, bare for moro skyld.

Gris

Alle spillerne får utdelt fem kort. Målet er å samle fem kort av samme farge. Den første som får dette, må legge tommelen på bordet, helst helt ubemerket. Den spilleren som er sist til å legge tommelen på bordet får den første bokstaven i ”gris”. Slik går spillet til en spiller har fått alle bokstavene i ”gris” og er ute av spillet.

Gammel jomfru

Dette spilles med en eller to vanlige korstokker. Alle kortene deles ut, med bildeside ned. Spillerne må bli kvitt kortene ved å bygge i stigende eller fallende tallrekkefølge i åpne bunker på bordet. Taperen, eller gammel jomfru, er den spilleren som sitter igjen med kort til slutt.

Hundreogén

Dette kortspillet spilles av to personer, med 36 kort. Kortene 2-5 i hver farge er fjernet.
Her er det om å gjøre å ta stikk, som legges med bildesiden ned. Spillerne får utdelt tre kort hver og trekker et nytt kort for hvert stikk. Spillerne får poeng for verdikort, med ess på topp; så ti, konge dame og knekt. I tillegg får man kombinasjon for konge og dame i samme farge og selvsagt for siste stikk.
En spiller som har samlet 101 poeng vinner, og for de som liker å ta en sjanse så kan spilleren si ifra om at det nå er 101 poeng i stikkbunken. Stemmer det, vinner spilleren. Stemmer det ikke, vinner motstanderen.

Svelte reven eller bare svelte

Her spiller man med en vanlig kortstokk og alle fordeles likt til spillerne. Kortene legges i bunker med bildesiden ned. Spillerne tar samtidig av det første kortet i bunken og viser dette. Hvis to eller flere kort har samme farge, får spilleren med kort med høyest verdi alle de andre kortene i samme farge. Disse legges nederst i spillerens bunke. Spilleren med alle kortene vinner.

Vri-åtter

Mange nordmenn sverger til vri-åtteren. Målet er å bli kvitt kortene så fort som mulig. Spillerne begynner med fem kort. Resten av kortene legges i en bunke midt på bordet. Det første kortet tas av og blir åpningskortet. Spillerne må så etter tur legge på nye kort i samme farge. Hvis man ikke har kort i samme farge kan man vri til en annen farge. Dette kan enten gjøres ved å legge ut et kort med samme verdi, men annen farge som det øverste kortet. Eller man kan legge på en åtter og velge en farge fritt.
Hvis man ikke kan legge på kort eller vri, må man ta tre kort fra bunken og håpe at en av disse kan brukes. Kan de ikke det, må spilleren si pass. Hvis man kan bruke en av kortene så legges de på.
Den som først blir kvitt alle kortene, vinner.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>